ZWROTY PRODUKTÓW OTWARTACH / UŻYWANYCH:

Produkty otwarte - nie podlegają zwrotom. Produkty higieniczne do których są zaliczane majtki chłonne ustawowo są wyłączone z prawa do zwrotu. Prawo to nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Ze względów higienicznych i zdrowotnych nie przyjmujemy zwrotów produktów używanych / otwartych. Przymierzenie produktu wiąże się z kontaktem z narządami płciowymi. Możliwość zwrotów i dalszej odsprzedaży wiązałaby się z ryzykiem zdrowotnym dla innych Klientów, przeniesieniem wirusów i bakterii z jednego Klienta na innego. Prosimy o nie odsyłanie użytej bielizny. Każda taka przesłana do nas bielizna zostanie przez nas zniszczona i nie będzie możliwości zwrotu takiej przesyłki.


WYMIANA PRODUKTU NIEOTWARTEGO NA INNY:

Posiadamy przyjętą następującą procedurę na wypadek wymian produktów nieotwartych (na przykład zmiana rozmiaru, zmiana chłonności):

1. Prosimy o odstąpienie od umowy:

  • odesłanie towaru na adres podany poniżej
  • przesłanie w mailu "oświadczenia o odstąpieniu od umowy" (wzór oświadczenia na dole tej strony)
  • za zwrócony produkt niezwłocznie zwracamy koszt zakupu - czyli koszt produktu i koszt wysyłki produktu do Klienta

2. Jednocześnie proponujemy złożenie nowego zamówienia i zakup właściwego produktu.


ZWROTY PRODUKTÓW - W NIEOTWORZONYCH OPAKOWANIACH:

Klientom (Konsumentom) kupującym w wearever.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy ''Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy" (WZÓR NA DOLE TEJ STRONY) Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane na dwa sposoby:

A. drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wearever.pl (oświadczenie wystarczy w treści maila, nie potrzeba skanować, itp)

B. wraz z przesyłką zwrotną towaru na adres:

Wearever.pl.pl
ul. Zawiła 61 lok.16
30-390 Kraków

LUB DO PACZKOMATU: KRA32N (prosimy o podanie w szczegółach przesyłki nasz numer telefonu: 881 312 426 i adres e-mail: sklep@wearever.pl - co pozwoli nam śledzić przesyłkę).

Przesyłkę kurierską możesz tanio i wygodnie nadać przez Furgonetkę klikając w ten link.

Prosimy aby przesyłka zwrotna była przesyłką rejestrowaną - tzn. aby posiadała swój numer umożliwiający jej śledzenie. 

Nie jesteśmy w stanie odbierać paczek awizowanych na poczcie (przesyłek poleconych). 

Nie odbieramy przesyłek wymagających opłacenia przy odbiorze.


W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Zwrot produktów należy dokonać na powyższej podany adres. 

Od powyższej zasady są wyjątki. Między innymi, prawo to nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Można dołączyć do przesyłki lub wysłać e-mailem na adres: sklep@wearever.ploświadczenie wystarczy w treści maila, nie potrzeba skanować, itp)

Data: ................................................ 

Imię: ................................................ 

Nazwisko: .........................................

Adres konsumenta: ............................


Adres do zwrotu:
Wearever.pl.pl
ul. Zawiła 61 lok.16
30-390 Kraków

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy:
- numer zamówienia: ……………………………………………
- data zakupu: ……………………………………………
- produkty podlegające zwrotowi: ……………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ............................

 ..............................

podpis konsumenta

Zgoda na pliki cookie